Credit screen shot.
Shane Harvey singing 'Happy Birthday' to Krzysztof Zanussi. Warsaw 2015